Poufność powierzanych nam materiałów

top secret stamp

Generalnie wszystkie materiały przekazywane nam przez klientów uznajemy za poufne*.
Podobnie traktujemy wszelkie rozmowy, maile, ustalenia.
Jest to ważna kwestia z punktu widzenia naszej reputacji i podchodzimy do niej poważnie.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli przekazują Państwo materiały do tłumaczenia zwykłym mailem,
to jest to odpowiednik wysłania ich kartką pocztową. Dla hakera przechwycenie poczty i zapoznanie się z jej treścią
jest dziecinnie proste.

Dlatego podchodzimy z delikatnym uśmiechem do sytuacji, w których nasi konkurenci co prawda deklarują
poufność, ale z drugiej strony przyjmują pliki przesłane mailem, którąś z popularnych usług transferu plików, bądź w najlepszym
razie przez zwykły, niezabezpieczony serwer ftp. Następnie w ten sam sposób przekazują je swoim podwykonawcom.

Niektórzy kuszą też niższą ceną za tłumaczenie, wykorzystując w pracy publiczne mechanizmy tłumaczenia maszynowego,
a klient z reguły nie jest świadomy,
że treść jego dokumentów ląduje wówczas na publicznym serwerze któregoś z ogólnodostępnych
automatycznych translatorów i może być wówczas dostępna
w wyszukiwarkach i dla wszystkich osób tłumaczących podobne teksty.

Dramat, prawda?

U nas sprawa wygląda następująco:

Większość klientów po głębszym zastanowieniu się dochodzi do wniosku, że w sumie ich materiały wcale nie są poufne i rezygnuje
ze stosowania uciążliwych metod zabezpieczania plików, przesyłając je po prostu w zwykłym mailu.

Jeżeli jednak zależy Państwu na tym, aby pliki nie wyciekły nigdzie po drodze do nas, ani od nas do Was, istnieje możliwość przesyłania
ich z wykorzystaniem którejś z profesjonalnych metod stosowanych w tym celu w dużych firmach. Wystarczy zgłosić taką potrzebę.

Aby mieć pewność, że materiały i treść korespondencji nie zostaną przez nikogo przechwycone, zamiast zwykłym mailem,
można je do nas dostarczyć:
– e-mailem zaszyfrowanym S/MIME
– poprzez nasz bezpieczny serwer FTPS
– w ostateczności zwykłym mailem, po uprzednim umieszczeniu plików w archiwum zip zabezpieczonym silnym hasłem.

Niezależnie od tego, który sposób Państwo wybiorą, służymy pomocą i podpowiedziami, jak to zrobić.

Oprócz tego deklarujemy, że:
– wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności na mocy kodeksu pracy i regulaminu pracy bądź umowy o pracę
– wszyscy nasi podwykonawcy zobowiązali się do zachowania poufności w umowach o współpracy z nami
– dane (w tym poczta) na komputerach naszych pracowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, na zaszyfrowanych dyskach
– poczta pobierana jest z serwera pocztowego kanałem szyfrowanym,
a szyfrowanie obejmuje również hasło dostępu.

– również wszystkie dyski na serwerze obsługującym nasze narzędzie CAT, a także dyski naszego serwera FTPS, są zaszyfrowane

– łączność sieciowa między komputerami naszych pracowników a serwerami wymienionymi w poprzednim punkcie odbywa się kanałem szyfrowanym,
a fizyczny dostęp do tych serwerów mamy tylko my.
– nie stosujemy tłumaczenia maszynowego (bo i tak daje ono bardzo mizerne efekty), chyba że klient wyraźnie sobie tego życzy.

Czy jakieś inne biuro tłumaczeń złożyło Państwu kiedykolwiek taką deklarację?

Zapraszamy do współpracy!

* Z uwagi na podatność wszelkich zabezpieczeń na błąd ludzki, okresowe odkrywanie luk w oprogramowaniu oraz postępy w dziedzinie łamania zabezpieczeń, mimo dołożenia wszelkich starań, nigdy nie można mieć 100% pewności co do skuteczności zastosowanych środków. Dlatego zastrzegamy sobie ograniczenie naszej odpowiedzialności za ewentualne szkody maksymalnie do kwoty należnej nam za dane zlecenie.