Usługi tłumaczenia wciąż cieszą się dużym wzięciem. Korzystają z nich nie tylko korporacje, średnie i małe przedsiębiorstwa, ale i klienci indywidualni. Profesjonalnie wykonany przekład daje bowiem gwarancję bycia zrozumianym. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zgłasza się do centrum tłumaczeń w poszukiwaniu idealnego przekładu. Jakie jednak są najważniejsze rodzaje tłumaczeń?

Rodzaje tłumaczeń – podstawowy podział ze względu na formę

Mianem tłumaczenia określa się wyrażenie w języku docelowym treści, która powstała w języku źródłowym. Językoznawcy wyodrębniają różne rodzaje tłumaczeń. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego przekładu, skorzystaj z oferty centrum tłumaczeń. Pracują tam najwyższej klasy specjaliści, dzięki czemu możesz mieć pewność, że dany tekst został prawidłowo przetłumaczony.

Stopień profesjonalizmu tłumacza to niejedyny czynnik, który pozwala sklasyfikować tłumaczenia. Biorąc pod uwagę formę, można je podzielić na:

Tłumaczenia ustne można podzielić na: konsekutywne i symultaniczne. W przypadku pierwszej kategorii tłumacz wsłuchuje się we fragment wypowiedzi, a następnie go tłumaczy, gdy mówca robi pauzę. Najczęściej ma to miejsce podczas oficjalnych uroczystości. W przypadku tłumaczeń symultanicznych mówca i tłumacz wypowiadają się równocześnie. Dochodzi do nich m.in. podczas konferencji i spotkań międzynarodowych. Do tej kategorii zalicza się m.in. tłumaczenia kabinowe,

Podział tłumaczeń na podstawie podmiotu dokonującego przekładu

Obecnie tłumaczenia można podzielić także ze względu na podmiot, który ich dokonuje. Jeszcze do niedawna mógł to robić wyłącznie człowiek. Jednak wraz z rozwojem technologii coraz powszechniejsze są tłumaczenia maszynowe (automatyczne). W ich przypadku przekładu tekstu dokonuje nie człowiek, lecz algorytm. Wciąż jednak jest to technologia w powijakach, której rezultaty nie zawsze są satysfakcjonujące. Niemniej z roku na rok widać postępy w tej dziedzinie.

Już teraz profesjonalni tłumacze wykorzystują narzędzia CAT (computer-aided translation). Dzięki nim proces translacji przebiega szybciej. Programy tego typu ujednolicają terminologię i wykorzystują podobieństwa między tekstami, co usprawnia wykonywanie przekładów. Niemniej, ostatecznie to człowiek czuwa nad spójnością, jednolitością i poprawnością opracowanej treści.

Tłumaczenia można podzielić na szereg innych kategorii. Wyróżnia się zarówno przekłady zwykłe, jak i uwierzytelnione, specjalistyczne i zwykłe. Jeśli zależy Ci na jak najlepszym efekcie, skorzystaj z usług centrum tłumaczeń. Zyskasz treść, która nie tylko jest poprawna pod względem językowym, ale i uwzględnia kontekst kulturowy. Z powodzeniem więc może zostać przedstawiona np. native speakerom.