Osoby, które korzystają z pomocy takiej firmy jak biuro tłumaczeń, często pytają, jak długo trzeba będzie czekać na zrealizowanie zlecenia. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem wszystko zależy od rodzaju dokumentu, który ma zostać przetłumaczony, jego stopnia skomplikowania, a także tego, jakie obłożenie ma w danym momencie biuro. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Jakie czynniki wpływają na czas tłumaczenia?

Na początek należy wspomnieć o tym, że tekst tekstowi nierówny, a zatem w niektórych przypadkach można liczyć na błyskawiczne zrealizowanie usługi, zaś w innym konieczne będzie dłuższe oczekiwanie na przekład. Tłumacz, podając czas wykonania zlecenia, bierze pod uwagę wiele kwestii. Przede wszystkim ocenia sam tekst pod kątem jego długości, a dokładniej liczby znaków. Oprócz tego analizuje stopień skomplikowania. Niektóre teksty tłumaczy się schematycznie, np. dokumenty samochodu. Bywa jednak tak, że treść jest mocno skomplikowana i dość specyficzna. W takich przypadkach przetłumaczenie jednego akapitu może trwać nawet 2 godziny. Osoby, które mają do przekładu standardowe dokumenty, zazwyczaj mogą oczekiwać niższej ceny za wykonanie usługi, ze względu na brak specjalistycznego słownictwa.

Oprócz kwestii związanych z samym tekstem, pod uwagę trzeba wziąć również, jak mocno obłożone jest biuro tłumaczeń w danym momencie i jakie są moce przerobowe tłumaczy. Przyjmuje się, że w ciągu jednego dnia specjalista jest w stanie przetłumaczyć tekst do 12 24 tys. znaków. Taka liczba pozwala jednocześnie na zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu efektywności oraz jakości. 

Klienci zlecający przekład powinni pamiętać o tym, że teksty są realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wiele zatem zależy od tego, jaki charakter mają zlecenia znajdujące się w kolejce przed nami. Może być tak, że tłumaczenie zleconego przez klienta tekstu zajmie np. dwie godziny, jednak wcześniej tłumacz musi skończyć pracę z innymi zleceniami. Bieżące obłożenie jest zatem bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na czas realizacji.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tłumaczenia tekstów?

Profesjonalne biuro tłumaczeń przekazuje przetłumaczone teksty do korekty zarówno merytorycznej, jak i technicznej. Oznacza to, że tekst trafia do innego tłumacza, który może nanieść poprawki. Dzięki temu ryzyko ewentualnych błędów jest zminimalizowane, a jakość przekładu dużo wyższa. Biura, w których nie stosuje się zasady drugiego czytania, narażają swoich klientów na przeoczenia i pomyłki, które mogą mieć różne konsekwencje. Konieczność przejścia przez etap korekty wpływa na wydłużenie terminu realizacji.

Dłuższe oczekiwanie jest jednak w interesie klienta, który wie, że dzięki temu otrzyma dobrej jakości przekład. Na czas realizacji wpływa także rodzaj tłumaczenia – poświadczone lub zwykłe. W pierwszym przypadku trwa on dłużej, bowiem tłumacz musi opieczętować każdą stronę i podpisać, a informacje o przekładzie umieścić w repertorium tłumacza.

Osoby, którym zależy na ekspresowej realizacji zlecenia, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. W takim przypadku tekst jest tłumaczony poza kolejką, w czasie szybszym niż standardowy. Oznacza to jednak, że specjalista musi poświęcić czas poza godzinami pracy, dlatego też stawka jest zazwyczaj wyższa o 100%. W niektórych przypadkach, oczywiście jeśli charakter tekstu na to pozwala, istnieje możliwość otrzymania tłumaczenia jeszcze tego samego dnia.