You are currently viewing Tłumaczenia techniczne – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Tłumaczenia techniczne – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Zapotrzebowanie na tłumaczenia techniczne jest bardzo duże, dlatego też nierzadko są one filarem podtrzymującym całą branżę. Jednocześnie warto zaznaczyć, że taki rodzaj przekładu jest dość trudny i wymagający. Z tego względu osoba zajmująca się tłumaczeniem musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przede wszystkim wiedzę w danej dziedzinie. Z usług biur korzystają firmy z różnych branż, m.in. budownictwa, przemysłu czy energetyki.

Co warto wiedzieć o tłumaczeniach technicznych?

Specjalistyczne przekłady mogą dotyczyć np. instrukcji obsługi, dokumentów technicznych czy publikacji naukowych. Często tłumaczy się też podręczniki i specyfikacje. Co jest najbardziej istotne w takich tłumaczeniach? Przede wszystkim zachowanie spójności oraz konsekwencji w używaniu terminologii. Oprócz tego konieczne jest zachowanie oficjalnej schematyczności. Specjaliści bardzo często używają do przekładu nowoczesnych komputerowych narzędzi i konkretnych programów. Przydają się one zwłaszcza w sytuacji, gdy konkretne teksty mają powtarzalny charakter.

Kto może zostać tłumaczem technicznym?

Na początek należy zaznaczyć, iż najlepsi specjaliści w branży nie tylko doskonale znają język obcy, ale jednocześnie posiadają szeroką wiedzę na dany temat. Z tego względu lepszym tłumaczem może okazać się osoba, która jest dwujęzycznym pasjonatem danej dziedziny, ale nie posiada wykształcenia lingwistycznego, niż tłumacz-humanista mogący poszczycić się doktoratem, jednak niemający wiedzy technicznej. Jakie kwalifikacje są kluczowe?

  • Znajomość języka to nie wszystko, jednak stanowi podstawę. Z tego względu osoby chcące wykonywać tłumaczenia techniczne powinny mieć za sobą egzamin potwierdzający znajomość języka lub ukończyć studia językowe.
  • Kolejnym kluczowym wymogiem jest doskonała znajomość branży. Największe szanse mają osoby z wykształceniem w kierunku technicznym, nawet jeśli są to studia podyplomowe. Dzięki temu, tacy specjaliści znają specyficzną terminologię oraz są w stanie zrozumieć informacje znajdujące się w tekście.
  • Ważna jest też znajomość stylu używanego w danym tekście, który może mieć związek z uwarunkowaniami kulturowymi. Nieodpowiednio użyte słowa, bez znajomości różnic kulturowych, które niejednokrotnie są bardzo subtelne sprawia, że treść będzie odbiegać od pierwotnej lub zatraci swój sens.

Tłumaczenia techniczne wymagają także nieustannego rozwijania się i pogłębiania wiedzy w danej dziedzinie. Osoby zajmujące się takim rodzajem przekładu muszą być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami technicznymi. Praktyka ma pod tym względem bardzo duże znaczenie. Oprócz tego, należy wspomnieć o znajomości zasad tworzenia konkretnego typu dokumentów. Przykładowo, zajmując się przekładem kart charakterystyki, konieczne jest uwzględnienie informacji o zagrożeniach, danych chemicznych substancji i procedur obowiązujących w trakcie jej stosowania.

Warto dodać, że osoby zajmujące się tłumaczeniami technicznymi wykonują zawód o podwyższonym ryzyku. Wynika to z faktu, iż źle użyte słowo w instrukcji obsługi może spowodować np. uszczerbek na zdrowiu. Jakiekolwiek merytoryczne błędy w dokumentacji technicznej mogą mieć zatem bardzo poważne konsekwencje. W zawodzie tłumacza nie ma miejsca na błędy, gdyż wpłyną one na reputację specjalisty i w skrajnych przypadkach wykluczą go z branży. Trzeba też pamiętać, że jeśli doszłoby do rażących naruszeń, tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.