Localisation

Oftentimes, one can stumble across the term ”localisation” connected with translation services, but not everybody knows the difference between those two processes. Let me try to shed some light on what localisation is, what skills it requires, and what advantages it can bring you. The first thing that should be said about localisation is the […]

Lokalizacja

Często w kontekście tłumaczeń pojawia się słowo „lokalizacja”, jednak nie wszyscy do końca rozumieją, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma obszarami. Postaram się rzucić nieco światła na to, czym jest lokalizacja, jakich umiejętności wymaga oraz jakie korzyści może przynieść. Pierwszą rzeczą, którą wypada powiedzieć o lokalizacji, jest to, że polega na dostosowaniu materiałów do konkretnej […]

MemoQ vs Trados vs WordFast

Podium

Legal Disclaimer: what you find below are author’s private opinions. His intention is NOT to advocate against any company or tool. Every professional translator needs to know how to use CAT tools. This is not a matter for any discussion. CAT tools not only speed up the translation process, but also ensure terminology and stylistic […]

MemoQ vs Trados vs WordFast

Podium

Zastrzeżenie prawne: przedstawione tu opinie to prywatne zdanie autora, który nie ma na celudeprecjonowania żadnego z narzędzi ani ich producentów. Każdy zawodowy tłumacz musi korzystać z narzędzi CAT. Temat ten nie podlega dyskusji. Dzięki nim można nie tylko bardzo znacząco przyspieszyć proces tłumaczenia, ale również zapewnićspójność terminologiczną i stylistyczną z innymi tłumaczeniami, jak również w […]

The biggest pitfall of translators

Woman sticking out her tongue

“You think you know but you have no idea…” I have been wondering this for a long time: what’s the biggest pitfall of translators? The first and most obvious answer that immediately comes to mind is “ignorance.” But is that really the case? I don’t think so. If you know that you don’t know something you […]

Machine LQA

Female android

Quite often, customers treat translations of their materials with neglect, as a “necessary evil”. They realise that it is needed, but they don’t think of it as something worth their time. As a result, they commission this to translation agencies, and the number one priority is the price. This in turn results in a situation […]